-
Contact

Disclaimer

Deze website is een product van Geert Kleis. Geert Kleis zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend. Geert Kleis kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Geert Kleis worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Geert Kleis. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Geert Kleis heeft geen zeggenschap over deze websites. Geert Kleis is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Geert Kleis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Geert Kleis op welke wijze dan ook. Het Nederlands recht is van toepassing. 

 

 

 

 

Fotoboek